Manşet 1 Manşet 2 Manşet3 Manşet4 Manşet 5

Yaşlılık Şurası 3 gün sürdü

I. Yaşlılık şurası Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ’ın açılış konuşmasıyla başlamış ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk moderatörlüğünde Liderler zirvesi yapılmıştır.


2 ve 3’üncü günde gün boyunca süren komisyon toplantılarında Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneğini Genel Başkan Satılmış ÇALIŞKAN Yaşlılık Ekonomisi Komisyonunda, Genel Mali Sekreter Ali SELÇUK ise Yaşlılık Hakları Komisyonunda yer alarak görüş ve düşüncelerimizi yaşlılar olarak haklarımızı komisyonlarda dile getirmiştir.


1.Yaşlılık Şurası’nın ikinci gününün ilk oturumunda  “Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Politikaları”  konuşuldu.  Oturumun açılış konuşmasını  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü  Dr. Orhan KOÇ gerçekleştirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Dr. Mehmet Selim BAĞLI, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen, Birinci Yaşlılık Şurası'nın "Bakım Ekonomisi" başlıklı üçüncü oturumunun başkanlığını yaptı.


Oturumun açılışında yaptığı konuşmada BAĞLI, ekonomik gelişme, modernleşme ve doğurganlık oranının düşmesiyle toplumlarda yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının arttığına dikkati çekti. Bu yapısal değişikliğin, iyi şekilde yönetilmesinin önemine değinen Bağlı, sosyal katılım itibarıyla yaşlıların topluma entegrasyonunun artırılması gerektiğini söyledi.

Yaşlılık Ekonomisi Komisyonu

Yaşlılık Hakları Komisyonu


Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneğini Genel Başkan Satılmış ÇALIŞKAN Yaşlılarda Ekonomi Komisyonda, Genel Mali Sekreter Ali SELÇUK ise Yaşlı Hakları Komisyonunda yer alan üyelerimiz;

Yaşlılık ekonomisi ve haklarında Yaşlı bireyler ayrımcılığa en çok istihdam alanında maruz kalmaktadır. İşe devamlılık meselesi yaşlı bireylerin köreltilmesi, iş alanı dışına iletilmesi, işe alımlarda tercih edilmemesi, tercih edilse bile yetenek ve tecrübesinin göz ardı edilmesi düşük ücret gibi durumlar yaşlı bireylerin maruz kaldığı sorunlardır. İstihdam alanına etkin olarak katılamayan yaşlı bireylerin ekonomik olarak yaşadıkları zorluklar hem devlete bir yük olarak dönmekte hem de yaşlı bireylerin ortalama yaşam standardını düşmesine neden olmaktadır. Bu da Yaşlı bireyler açısından yeterli yaşam standardının sağlanması hakkının ihlaline neden olmaktadır. Bu da sigortacılıkta ki üç kuralın tam uygulanmadığı  (ölçü ile almak nemalandırmak ölçü ile vermektir nemalandırma yeteli yapılıp yapılmadığı tartışılır)  bu göz önüne alınmadığı için aktif ve pasif dengesiyle bağlanan düşük emekli aylıkları nedeniyle, yaşlıların yaşam kalitesi düşmektedir, sorun emekli aylıklarının düşük, eşitsiz ve yetersiz olmasıdır.

Sağlık hizmeti anayasal bir hak olduğu halde ve sağlık daha çok yaşlılıkta alınan bir hizmettir, âmâ uygulanan katkı payları ilaç farkları özel hasta hane farkları emeklilerimizin yaşam standartlını daha da düşürmektedir.

Sosyal Güvenlikte birleşme olduğu halde Kurumlar arası farklı uygulamalar yıllar itibarıyla yasalardaki aylık bağlama oranlarının farklılık olması emeklilikte hizmet ve prime dayalı standart birliği olmaması aynı hizmet aynı prim matrağı, aynı prim günlerine farklı aylık bağlanması, emekli maaş artışları da bir guruba devlet memurunun toplu sözleşmesi uygulanırken diğer iki guruba TÜFE uygulanması taban aylıklar arasında % 100 varan fark olması SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin % 80 açlık sınırı altında aylık alması yaşlılarımızın ekonomik özgürlüklerini olumsuz etkilemektedir.

Acilen Sosyal Güvenlik yasaların yeniden düzenlenmesi adil eşitlik ilkeleri ve maaşlarda açlık sınırı baz alınan hizmet ve pirime dayalı Emeklilik sistemi getirilmeli;

Bağımsız ve özgür yaşama hakkı, insan onur ve haysiyetine yaraşır şekilde yaşama hakkı, onurlu ölüm hakkı, ayrımcılığa uğramama hakkı, erişilebilirlik, sosyal korunma hakkı, yaşam alanını özgürce seçme hakkı, ihmal, istismar ve şiddete maruz kalmama hakkı, özel hayata (mahremiyet) saygı, yaşlı bireylerin sosyal, psikolojik, fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması hakkı, dışlanmama hakkı, sosyal içermenin sağlanması hakkı, tedaviyi reddedebilme hakkı,  özgürce düşüncesini ifade etme hakkı, kendi kaderini tayin hakkı, yaşam boyu öğrenme hakkı, onurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürecek asgari gelire sahip olma hakkı, sağlığını sürdürebilme hakkı, aktif yaşlanma hakkı, istismardan korunma hakkı, uzun dönem bakım ve palyatif bakım hakkı, bakım alma hakkı, konut hakkı, insani koşullarda yaşama hakkı, sosyalleşme hakkı, bilinir ve görünür olma hakkı sayılabilir. Emeklinin beklentilerini ve isteklerini aktarmışlardır.


Bakan Selçuk I. Yaşlılık Şûrasının Kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, hedefin yaşlıların evde bakımını desteklemek için yerli ve milli bakım teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve yaşlı bakım ile rehabilitasyon turizmini geliştirmeye yönelik çalışmaları sürdürmek olduğunu vurguladı. 

“Yaptığımız Her Çalışma Aslında Geleceğimizin Sosyal Refahını Kurma Çabası”

Bakan Selçuk “Aktif yaşlanmanın ön plana çıktığı bu dönemde yaptığımız her çalışma aslında geleceğimizin sosyal refahını kurma çabası.” ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, Şura’da; aktif yaşlanmanın desteklenmesi için, yaşlıların toplumsal hayata tam katılımlarının sağlamak üzere gönüllülük ve sosyal içerme konularında gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili öneriler sunulduğunu da belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Aktif yaşlanmanın desteklenmesi ve yaşlı haklarının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz I. Yaşlılık Şuramızın sonuçlarının hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı. Komisyon raporları Çalışma Bakanlığı tarafından tek bir rapor olarak Cumhur Başkanlığına sunulacaktır.

Ziyaretçiler

Bugün: 187 | Dün: 192 | Toplam: 17342