Manşet 1 Manşet 2 Manşet3 Manşet4 Manşet 5

Genel Başkanımızdan


Satılmış ÇALIŞKAN
   Genel Başkan


I. YAŞLILIK ŞURASI 20-21-22.02.2019 Üç gün olarak yapıldı.

1. Yaşlılık şurası açılış konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında dikkatimi çeken kısım; “Medeniyet ve kültür değerlerimizin nesillerden nesillere aktarılması konusunda büyüklerimizin rolünün, okuldan, öğretmenden, kitaptan daha fazla olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla yaşlılarımıza sahip çıkmak, aynı zamanda geleceğimize sahip çıkmaktır” diyen Cumhurbaşkanımızın bu düşüncede olması bizi memnun etti, Derneğimiz emeklileri temsilen katıldığımız komisyonlar da komisyonun üyesi olarak görüşlerimizi açıklayarak şuranın hükümete sunulacak komisyon raporları kayıtlarına yazdırdık. Anayasamız, devletinin niteliği sosyal bir devlet olduğunu kesin bir dille ortaya koymuştur. Bu noktada ‘sosyal devlet’ olma ilkesinin başında ülkenin kurumsal anlamda bir sosyal güvenlik sistemine sahip olması 1982 Anayasa’sının 60’ncı maddesine göre ‘Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak tedbirleri alır ve teşkilatı kurar (ölçü ile prim alır nemalandırır ve ölçüyle dağıtır). Bu ifadelerden sosyal devletten kastın, bireylere asgari yaşam düzeyi sağlamakla kalmayıp onların yoksulluklarını önleme görevi; dahası maddi ve manevi olmak üzere her yönden rahat ve mutlu bir yaşam sürebilmeleri amacıyla, kendi vatandaşlarına bu anayasal hakkı sunması anlaşılmaktadır. eşi vefat etmiş yaşlı kadınların yoksulluk oranı çok yüksektir. 4447 ve 5510 sayılı yasalar ile gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformu ile Emekli aylığının alt sınırı ile aylık bağlama oranları düşürülmüş (506 sayılı yasanın 96. maddesi Taban koruması kaldırılmıştır). Söz konusu düzenlemelerin ilerleyen yıllarda yaşlıların emeklilerin gelirlerinde önemli düşüşler yaratacağı düşünülmekte.

SSK Sisteminde aylık bağlama oranının alt sınırı yükseltilmelidir ve maaşları açlık sınırının altında kalan emeklilerin sosyal yardım alabilmesine imkân tanınmalıdır. Emeklilerden Kendi işini kurmak isteyen küçük girişimlere destek verilmesi gerektiği düşünülmeli. Emekliliklerin çoğu çalışmak istemiyor, emeklilerin istekleri geçinebilecek bir emekli aylığına sahip olmak. Bu kadrolarda gençler çalışmalı, Çalışan emekliye %30 oranında sgdp primi ödenecek işten emekli aylığında bir getirisi olmayacaktır. Bu kesilen sgdp. emeklinin işi bırakmasın da aylık bağlama oranına % olarak ilave edilmesi Aynı statüde, aynı hizmet, aynı primde olanların sigortalının emekli olama dönemleri farklı yıllarda olmasından farklı aylık bağlanması emekliler arasında sosyal bir sorun teşkil etmektedir. hizmet ve prime dayalı eşit hizmet eşit prime eşit maaş sistemi ortadan kalkmıştır. Emekliliğe yaşa takılanlar meselesi; yaşla değil bir fiil hizmet ve pirime dayalı olarak düzenlenmesi. Sosyal güvencesi var diye Belediye veya Bakanlıklardan yapılan sosyal yardımlara emeklilerin dâhil edilmesi yardımlar farklı aktörler tarafından yapılıyor. Aynı haneye farklı aktörler tarafından yardım verilirken diğer ihtiyaç sahiplerine bilhassa dul ve yetimlerimizi Sosyal güvencesi var diye verilmiyor. SGK’nın emeklilere DESTEK yardımı yetersiz. Daha önce fatura karşılığı %5-12 olan şimdi destek olarak % 4 verilmekte, yükseltilmesi. Sağlık hizmetinden daha etkin yararlanmak için emeklilerden katkı payının kaldırılması gerektiği. Devlet ve üniversite hastanelerinde görüntüleme ve. laboratuvar hizmetlerinde uzun randevu verilmesi, teşhis konulamamasından ve tedavide ameliyatlar da gecikme yaşanıyor, bu duruma önlemler alınması özele hasta hane ye %200 lük farkın tekrar gözden geçirilmesi faturalar hem kişiyi hem de kurumu zorlamakta. Konut ihtiyacı olan yaşlıların, Emeklilerin bilgileri valiliklere belediyelere ve TOKİ Başkanlığına Dernek tarafından yazılı olarak ulaştırılmıştır. Yetkililerden gereğini bekliyoruz Yaşlıdan bir imza alarak maaşına bloke koydura biliyorlar. Yaşlıya yönelik bankacılık düzenlemelerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Sosyal güvenlik sisteminde aylık bağlama oranı yeniden ele alınmalı hizmet ve prime dayalı olarak emekli aylıklarında standart birliği sağlanmalı. 5000 prim günü karşılığı taban aylık olarak açlık sınırı baz alınarak aylık bağlama oranı belirlenmesi ve artı hizmetler aynı dönelerle değerlendirilerek % sins ilave edilerek prim ödediği dereceden aylığı bağlanması. Taleplerimizin iktidar Parlamento ve ilgili birimlerce göz önüne alınması değerlendirilmesi, nüfusu ailesi ile birlikte 35 milyona varan emeklilerimizi menmun edecektir.

Saygılarımla

 

Ziyaretçiler

Bugün: 17 | Dün: 291 | Toplam: 52281
Tüm Hakları Saklıdır. © 2014 - 2020 | Tüm Hakları Saklıdır.