Manşet 1 Manşet 2 Manşet3 Manşet4 Manşet 5

TÜM EMEK DER 13. OLAĞAN GENEL KURULU ŞÖLEN HAVASINDA GERÇEKLEŞTİ

TÜM EMEK DER 13. OLAĞAN GENEL KURULU ŞÖLEN HAVASINDA GERÇEKLEŞTİ

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneğinin 13’üncü Olağan Genel Kurulu 09.11.2019 Cumartesi Günü Tes –İş Sendikası Toplantı ve Konferans Salonunda yapıldı.

Genel Kurula CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi AÇIKEL, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt KARAKAYA, DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur GÜREL, BTP MYK Üyesi Mustafa PAK, BTP MYK Üyesi İzzet YAŞAR, Türk İş Konfederasyonu Eğitim Sekreteri ve Teksif Genel Başkanı Nazmi IRGAT, Emekli Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Enver BATUR, CHP 22. Dönem Kocaeli, 24. Dönem Ankara Milletvekili İzzet ÇETİN, CHP Uşak Milletvekili ÖZKAN YALIN, TÜED Genel Sekreteri Gazi AYKIRI, Hizmet İş Genel Sekreter Yardımcısı Remzi KARATAŞ, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bircan AKYILDIZ, İYİ Parti STK Komisyonu Üyesi Fahri KAYAMAZ, basın mensupları ve   Türkiye’nin dört bir yanından gelen delegelerimizin katılımları ile gerçekleşti.

Divan Başkanlığını Türk İş Konfederasyonu Eğitim Sekreteri ve Teksif Genel Başkanı Nazmi IRGAT’ ın Yaptığı Genel kurulda; Divan Başkan Yardımcılığını Konya Şube Başkanı Osman AYDIN ve Uşak Şube Başkanı Aytekin AKIN , Kâtip Üyeliklerini ise Silifke Şube Başkanı Bedri SAPANCI ve KDZ Ereğli Şube Başkanı Necati VURGUN yaptı.

Genel Kurulda Konuşan Genel Başkanımız Satılmış ÇALIŞKAN konuşmasında;

“Sayın, divan sayın, genel başkan Yardımcıları, sayın milletvekillerim, değerli bürokratlar, sivil toplum kuruluşların değerli başkanları ve yöneticileri, değerli basın mensupları, çok sevgili çilekeş emekliler şahsım ve teşkilatım adına hepinizi saygı ile selamlıyorum; hoş geldiniz şeref verdiniz.

 Değerli konuklar sevgili emekliler hanım efendiler beyefendiler..

 Genel kurulumuzun ve 30’uncu hizmet yılımızın ülkemize ve emeklilerimize hayırlar getirmesi dileği ile kuruluşumuza hizmet vermiş üyelerimizden ebediyete intikal edenlere Allahtan rahmet yaşayanlara sağlıklı ömürler diliyorum. Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet ailelerine sabırlar diliyorum.

Sayın misafirler değerli emekliler;

Devletimiz zor günlerden geçmekte yıllardır dış güçler ve içimizdeki hainlerin çabasıyla devam etmekte olan pkk, pyd terörüne haince sinsice içimize sızmış fetö terörünü de ekleyerek Türk ulusunun ve Türkiye cumhuriyetinin bağımsızlığına hükmetmeye çalışanlar amaçlarına ulaşamamışlardır ve ulaşamayacaklarda; Akdeniz’de ve Ortadoğu’da  yüzyıllardır kurgulanan kirli oyunlara Türkiye cumhuriyeti ve Türk milleti olarak asla izin vermedik, vermeyeceğimde bunu dünya bir kez daha anlamış oldu.

Ortadoğu’da kurulmak istenilen  terör devletine tüm dünya ülkeleri bir araya gelse de zeytin dalı, Fırat kalkanı ve barış pınarı harekâtları ile ulu önder Atatürk’ün “yurtta sulh cihanda sulh” sözlerine sadık kalarak, biz işgal değil huzur ve sulh için giden ordumuza ve silahlı küvetlerimize her daim yanında olduğumuzu da bildirmek istiyoruz. Bugün millet ve siyaset olarak topyekûn birlik beraberlik zamanıdır. Söz konusu vatan oldu mu tarihi şanla şerefle dolu Türk milleti öyle bir kenetlenir ki gerisi teferruattır deriz.

Sivil toplum kuruluşları demokratik sistemin ve sosyal hukuk devleti olmanın gerekliliği içerisinde sağlıklı bir gelişme ve ilerleme sağlarlar. Bu amaçlar doğrultusunda Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri derneğimiz kuruluşundan bu güne genel merkez ve şube yönetimlerimiz olarak temsil ettiğimiz üyelerimizin insanca yaşaya bilmeleri için günümüzün şartlarına göre hiç bir siyasi görüş ayırmadan 30 yıldır mücadelemizi sürdürdük ve sürdüreceğiz. Bireylerin sivil toplum kurumu oluşumunu benimsemeleri, emekli dul ve yetimlerin tüm emek der bünyesinde toplanmaları, emeklilerin istek ve talepleri için güç birliği sağlayacaktır.

 13 milyonu geçen her gün de artan emekli dul ve yetimleri potansiyel bir güç olduğu bilinmektedir. “bir elin nesi var, iki elin sesi var.”35-40 milyon aile nüfusu gücümüz ile iktidardan ve parlamentodan taleplerimiz.

Çalışanlara yapılan ücret artışlarının emeklilere de aynen yansıtılması (emeli sandığında bu uygulanırken SSK ve BAĞ-KUR’a tüfe) verilmekte temel gıda artışı  % 40’ları bulurken çarşı pazar her gün artış gösterirken masa başında tüfe belirlemek 700,00 TL dul ve 1000,00 TL emekli maaşına % 5 artış vermek hangi adalete sığar. Ekimde de elektrik,  gaz su ve temel ihtiyaçlara gelen zamlar hepimizin malumu ama ekim ayı tüfe  % 2 eksi çıkmadığına şaşırdık.

Emekliler arasındaki farklı uygulamalardan meydana gelen adaletsizlikler her gün artmakta, bu nedenle emeklilik sistemi komple gözden geçirilmeli, 1998 de 25 yıl hizmet ile tavan prim emeklisi ile 2019 aynı hizmet emeklisi arasın da % 100 lu fark oluştu. SGK bütçesinin farkındayız ama prim aflarını biz yapmadık yüksek ücretin primini asgariden ödenmesi bizim sucumuz değil, kayıt dışını önlemek bizim işimiz değil.

Sosyal güvenlikte ayrımcılık yapılmadan adaletli bir emeklilik sistemi istiyoruz. bugünkü  sistemim getirisiyle dünyada sondan üçüncülük olduk; talep 5000 pirim günü karşılığın da  belirlenen  abo,nı karşılığı  taban aylık olarak belirlenmesi ve bu aylığın (devletin belirlemiş olduğu asgari aylık gelirinin) altında kalmaması kalan prim günleri de aynı donelerle taban aylığa ilave  değerlendirilerek belirlenen  abo ile sigortalının prim ödediği ortalama matrahının derece ve kademesinden emekli aylığı belirlenir ise bu şekilde emekliler arasında hizmet ve prime dayalı standart birliği sağlanmış olur.

Sağlık gibi anayasal hak olan bir alanda katkı paylarının kaldırılması,

Enflasyona göre yapılan altı aylık dönem artışlarında temel gıda enflasyonu baz alınarak artış belirlenmeli; maaş artışları; devlet memuruna uygulanan, katsayı ve gösterge sistemine göre veya temel gıda artışı ile artı milli gelirden refah payı verilmelidir (memur, işçi, bağ-kur emeklisi ayrımı olmamalı).sosyal güvenlik kurumlarının gerçek olarak tek çatı altında birleştirilmesi

Banka promosyonlarının çalışanlara her yıl emeklilere üç yıl da bir ödenmesi büyük bir adaletsizlik tir.   Çalışanlarla aynı düzeye getirilmesi; bayram ikramiyelerinin de asgari ücret artışına endekslenmesi daha öce  % 5, ile % 12 olarak fatura karşıladığı aldığımız ek ödeme % 4 e çekilerek on yıldır aynı devam etmekte bu oranın da % 10 çıkarılması;

Emeklilere Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sendikalaşma hakkının verilmesi, bu hususta acilen yasal düzenlemeler yapılması gençliğini hayatının en verimli çağını devletine milletine hizmet ederek geçiren emeklilerimize ekonomik, kültürel ve sosyal olanaklar sunmak, hak ettikleri onurlu yaşamı sağlamak sosyal devlet ve insanlık anlayışı gereği iktidarların en önemli, görevidir.

Bizler bu yaşlı günlerimizde kimseye muhtaç olmadan yaşayabileceğimiz bir emekli maaşı istiyoruz.

Sağlık sistemindeki olumlu değişiklikleri görüyoruz. Hastane ve ilaç kuyrukların kalkması havalisiz üniversite ve özel hastanelere gidilmesi sosyal devletin gereksinimi olarak görmekteyiz.

Bu olumlu gelişmeler mukabilinde getirilen katkı payları emeklinin ödeme gücünü aşmaktadır. Yaşlıların sağlık hizmetine daha çok ihtiyacı olduğu döneminde alınan katkı payları her yıl artan ücret, % 200 lük özel hastane farkı emeklinin bütçesini sarsmaktadır, Ama bu farkı gören yatırımcılar da her gün yeni özel hastaneler  açmakta biz özele gitmek istemiyoruz ama tedavisi kısa sürede yapılması gereken hastalıklar için devlet ve üniversite hastanelerinde görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerinde uzun tarihlere randevu verilmesi emekliyi mecburen özel hastanelere yönlendirmekte, anayasamız, devletimizin sosyal bir devlet olduğunu kesin bir dille ortaya koymuştur.

1982 Anayasa’sının 60. maddesine göre ‘herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir.  Devlet bu güvenliği sağlayacak tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. (ölçü ile prim alır nemalandırır ve ölçü ile dağıtır ) 

Sosyal devletin vatandaşına asli görevi olan milli eğitim ve sağlık hizmeti maalesef her gün paralı sisteme gitmekte. 

Bu sebepten büyük çoğunluğu geçinmekte zorlanan emeklilerden fark ve katkı payının kaldırılmasını talep ediyoruz.

Ülkede sosyal barışı sağlamak istiyorsak ilk önce sosyal güvenlikte emeklileri kapsayan yasaların uygulamalarında ortaya çıkan sorunlar ele alınarak adım atılmalı.

Sayın Davutoğlu hükümetinin açıklamış olduğu uzun vadeli emeklinin ödeyebileceği uygun ödeme ile konut talebimizin TOKİ kanalıyla ele alınması, hükümetin görevidir dernek olarak biz üyelerimiz adına takip ediyoruz ve edeceğiz sivil toplum kuruluşlarının sorunlara ilişkin çözüm önerileri, görüşleri değerlendirilerek düzenlemelerin yapılması talebimizdir. Daha önceden sosyal güvenlikle ilgili yasalar komisyonlarda görüşülürken denek ve sendika temsilcileri komisyona çağırılır görüşlerimiz sorulu sayın vekillerimiz de sivil toplumun görüş ve önerilerini alır ve değerlendirirlerdi.

Değerli Huzurun

Biz emekliler yasaların ön gördüğü sistemle hizmet prim ve vergimizi ödeyerek emekli olduk. Emeklilik lütuf değil bir haktır. Sosyal hukuk devletimizden geçinebileceğimiz bir aylık, huzurla alabileceğimiz katkısız sağlık hizmeti istiyoruz.

Genel kurulumuzun ülkemize milletimize ve emeklilerimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Tek liste olarak seçime gidilen genel kurulda Tüm Emek Der Genel Başkanlığına Yeniden Satılmış ÇALIŞKAN seçildi.

Yönetim Kurulu ise; Genel Sekreterliğe Mustafa YILMAZ, Genel Mali Sekreterliğe Ali SELÇUK, Genel Eğitim sekreterliğine Mehmet KAYABAŞ, Teşkilat Sekreterliğine Neriman GENÇOĞLU; Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine Mustafa SARIOĞLU, Dursun ÖZER ve Kamil KÜNARLIOĞLU seçilmişlerdir.

,

Ziyaretçiler

Bugün: 175 | Dün: 206 | Toplam: 84975
Tüm Hakları Saklıdır. © 2014 - 2020 | Tüm Hakları Saklıdır.