Manşet 1 Manşet 2 Manşet3 Manşet4 Manşet 5

KAMUOYUNA DUYURU

Ağustos 2018’den itibaren Ekonomi ve dövizdeki dengesiz dalgalanmalar biz emeklileri en çok etkilenen ve mağdur olan kesim olmuştur. Emeklinin temel ihtiyacı olan elektrik, su, doğalgaz, kömür gibi temel giderlerimize yapılan artışlar, her gün değişen gıda maddelerindeki fiyat artışları emekliyi çaresiz bırakmaktadır.

             %70’nin açlık sınırı altındaki emekli aylığı ile yaşam mücadelesi veren emeklilerimiz dul ve yetimlerimiz bugün zor durumdadırlar. Emekli nasıl geçinileceğini nasıl hayat sürdürebileceğini düşünmektedir.

            1000,00 TL maaş bağlanan bir emekli çalışmaktan başka ne yapacaktır, nasıl geçinecektir, hiçbir emekli çalışmak istemez ama zorunda bırakılmaktadır. Sigortacılık ölçü ile almak nemalandırmak hizmet ve prime dayalı ölçü ile ödemektir.

            Zaten büyük bir kısmının bankalarda tüketici kredisi borcu mevcuttur; diğer kesimlerin borçları yapılandırılırken emeklinin borcu yapılandırmaya da girmiyor. Emeklinin dayanacak gücü kalmadı emekli aylıklarına seyyanen bir iyileştirme bir refah payı verilmesini hükümetimizden talep ediyoruz.

            Tüm Emekliler olarak bu zor dönemimizde yetkililerden bir iyileştirme beklemekteyiz.

            Saygılarımızla

Yönetim Kurulu Adına

Satılmış ÇALIŞKAN

Genel Başkan